Komende zondag spreekt Martin Koornstra

Martin is de leider van het werk van Royal Mission. Recent heeft Royal Mission een nieuw gebouw geopend in Veenendaal. Martin heeft in en buiten ons land veel gesproken over het werk van de Heilige Geest en genezingsdiensten georganiseerd. Hij is voor velen een bekend gezicht vanwege zijn toespraken over dit onderwerp op de Pinksterconferenties van St. Opwekking. 

Op de website van Royal Mission beschrijf Martin het werk van zijn organisatie als volgt:

Royal Mission is in mei 2009 door Martin en Karin Koornstra en een stel vrienden gestart en uitgegroeid tot een beweging met een enorme passie voor het prachtige herstelplan van God. We zijn gegrepen door de opdracht die Jezus aan zijn discipelen geeft in Matteüs 10:7-8. Vanuit onze passie voor het koninkrijk van God dromen we van een herleving van de kerk, zodat de ‘koninklijke kerk’ ontstaat. We geloven dat discipelschap en de kracht van de heilige Geest hierbij belangrijke sleutels zijn.

Onze passie om te verkondigen wordt zichtbaar via laagdrempelige Inspiratie events door het hele land zoals onze spreekbeurten, jongeren events of wonderlijke zondagen. Onze passie om te ‘trainen’ wordt zichtbaar via ons onderwijs op onze Bijbelschool, School voor leiders, opleidingen en diverse kerktrainingen. Onze passie voor de kerk wordt zichtbaar in de verschillende kerkopbouw trajecten die we de lokale kerk aanbieden zoals onze kerkleiders training en de detachering van jeugdwerkers in o.a. de PKN.

MEER NIEUWS